*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More
Sắc Hiệp Đầy đủ full

Sắc Hiệp Đầy đủ full

331K Reads 97 Votes 139 Part Story
leductai By leductai Updated Feb 27, 2011

.

     

Diễn đàn Blog Albums Chat Hồ Sơ Thành Viên Có Bài Mới Tìm Kiếm  Thoát Chức Năng  

  TruongTon.Net > Kiến thức > Đọc truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Truyện đã hoàn thành 

 [Sắc Hiệp] Liệt Diễm Giang Hồ Mộng (Full) 

 Welcome, babyforyou009.

Vừa ghé thăm: hôm nay

lúc 07:20 PM 

Có thông báo: 1 

Keng: 81 [Kiểm tra tài khỏan] 

Truyện đã hoàn thành Tuyển tập các bộ truyện đã dịch xong. 

Kiếm Trong Diễn Ðàn 

   

Show Threads  Show Posts 

Tag Search 

Kiếm Chi Tiết 

Find All Thanked Posts 

Search Blogs 

  Kiếm Chi Tiết 

Chức Năng 

Bài Trong Ngày 

Ðánh Dấu Ðã Ðọc 

Open Contacts Popup 

Mạng lưới bạn bè 

Danh sách liên lạc & bạn bè 

Nhóm họat động 

Album ảnh 

All Albums 

Khung Ðiều Chỉnh 

Sửa Chữ Ký 

Thay đổi thông tin cá nhân 

Thay Ðổi Tùy Chọn 

Linh Tinh 

Nhắn tin 

Theo Dõi Ðề Tài 

Trang thông tin cá nhân 

Phúc Trình Vãng Lai 

Post Ranking Stats 

Có thông báo 

Tin nhắn riêng mới nhận 1 

Lời nhắn lưu bút mới nhận 0 

Lời nhắn lưu...

 • 120-122
 • 123-125
 • 321-327
 • 350-358
 • 359-368
 • 36-37
 • 362-376
 • 369-380
 • 381-386
 • 50-60
 • 61-70
 • 715-723
 • 724-730
 • 731-740
 • 741-747
 • 748-749
 • 789
 • 792-het
 • anh
 • c1-15
 • c1-c10
 • c1-c18
 • c1-c4
 • c1-c6
 • c10
 • c107-c115
 • c10q10-c11
 • c11-c20
 • c11-c24
 • c116-c119
 • c141-c160
 • c15-c25
 • c161-c180
 • c18
 • c181-c200
 • c19-q2c3
 • c201-c220
 • c21-c30
 • c22-q4
 • c25-c34
 • c300-c310
 • c31-c41
 • c311-c320
 • c35-c45
 • c36-c39
 • c377-c405
 • c38-c39
 • c387-c390
 • c391-c397
 • c398-c401
 • c4-c21
 • c4-c8
 • c40-c42
 • c406-425
 • c42-c50
 • c426-c458
 • c43-49
 • c43-c45
 • c459-c466
 • c46-c49
 • c46-c51
 • c467-c477
 • c478-c488
 • c5-c12
 • c50-c52
 • c51-c54
 • c55-c74
 • c66-c69
 • c70-c73
 • c71-75
 • c74-c77
 • c75-c94
 • c76-c98
 • c78-c81
 • c82-c85
 • c86-c90
 • c91-c94
 • c95-c100
 • c95-c98
 • c99-q14
 • c99-q15
 • cap
 • chi
 • chua
 • cảm
 • diem
 • dieu
 • dinh
 • giam
 • giang
 • hia
 • hoa
 • hon
 • hot
 • hoàn
 • hành
 • ket
 • kho
 • kiểu
 • lanh
 • liệt
 • loi
 • love
 • lưu
 • lẻ
 • lự
 • mãnh
 • mộng
 • new
 • ngo
 • nướng
 • phong
 • q10c5
 • q13
 • q14
 • q15
 • q16
 • q16c20-q17c4
 • q17
 • q17c8-q20c10
 • q2c151-c159
 • q2c160-169
 • q2c170-c177
 • q2c178-c187
 • q2c188-c195
 • q2c196-c202
 • q2c203-c209
 • q2c91-c95
 • quan
 • sự
 • thai
 • than
 • thiên
 • thu
 • thực
 • tien
 • tieu
 • truyện
 • tung
 • tác
 • vợ
 • đào
 • đình