35 ba y thien ha

1.1K 0 0

Ngày hai mươi tháng hai, thực lực quân đội gia tộc đã được phát triển gần như khắp nơi trên đại lục. Đoạn Vân lúc này đưa ra một quyết định: buộc Thú Nhân đế quốc và Tinh Linh vương quốc gia nhập dưới cờ gia tộc trong một thời gian ngắn.

Hơn bốn mươi quốc gia nhân loại trên đại lục đã là sản nghiệp của gia tộc, còn Đoạn Vân cũng thông qua việc khống chế quân đội và việc giám thị các nguyên thủ các nước thành công quản lý tất cả các thế lực. Mặc dù tầng lớp chóp bu lãnh đạo các nước này đều được giữ lại, nhưng thực quyền thực tế đã bị thay đổi. Trên danh nghĩa nguyên thủ quốc gia vẫn là hoàng đế hoặc quốc vương như trước, nhưng quyền của hoàng đế và quốc vương lại bị hạn chế rất nhiều. Đoạn Vân thông qua việc phân chia quyền lực của quốc vương xuống các đại thần đã làm giảm đi ảnh hưởng của vương thất. Mặt khác Đoạn Vân thông qua việc nắm giữ quân đội mà khống chế toàn bộ các nước vào trong tay. Ở thế giới này, ai có thực lực thì người đó có phân lượng khi nói chuyện, hay nói cách khác, ai khống chế quân đội người đó được quyền to tiếng ra lệnh.

Những tổ chức mang tính phục vụ cộng đồng vẫn do quốc gia chưởng quản theo cơ cấu như trước kia, chỉ có quân đội là trực tiếp do gia tộc khống chế. Tất cả võ sĩ toàn bộ đều gia nhập gia tộc, hơn nữa còn phải tiếp nhận những khóa học nghiêm khắc để cải tạo suy nghĩ. Nói cách khác, sáu trăm vạn quân chánh quy của các nước chư hầu trên đại lục và cả ức tổ chức dân binh đều trực tiếp do quân bộ gia tộc chỉ huy điều khiển. Còn người chịu trách nhiệm về quân sự của gia tộc chính là những sĩ quan quân đội rải rác khắp các chư quốc trên đại lục. Những sĩ quan quân đội này tiếp thu tư tưởng lấy gia tộc làm trọng, trong suy nghĩ của họ đã chuyển biến từ phạm trù một quốc gia tăng lên thành phạm trù của đại lục. Họ phục vụ hết mình trên cơ sở đặt ích lợi của cả đại lục và ích lợi của gia tộc lên trên hết.

Đương nhiên những tướng lãnh quân sự cũng được hưởng những ưu đãi rất tốt của gia tộc. Chẳng hạn như trong những tướng lãnh có không ít người là những tướng lãnh già lão, họ vốn là những lão gia hỏa đang chờ chết, thế mà chỉ cần từng là những quân nhân có chiến tích huy hoàng là Đoạn Vân điều hết tới Á Cương. Những lão gia hỏa này và một vài quân nhân còn trẻ nhưng có tiềm năng trên khắp đại lục được đưa vào Trung Hoa quân sự học viện để học tập hoặc làm việc, và cũng phụ trách việc kiến thiết quân vụ cho cả đại lục.

Có hơn mười Nanh Sói quân đoàn trên đại lục. Ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói trực tiếp do Nanh Sói tổng bộ điều hành chỉ huy. Đại quân Nanh Sói số lượng khổng lồ này coi như một quân đội độc lập tách khỏi các quốc gia trên đại lục. Ba trăm vạn tướng sĩ Nanh Sói này là gia binh của riêng Đoạn Vân. Tướng sĩ Nanh Sói chiến lực cường hãn chỉ trực tiếp nhận mệnh lệnh và phục vụ cho Đoạn Vân. Về phần trang bị vũ khí, họ sử dụng những vũ khí khôi giáp do Trung Hoa gia tộc chế tạo mà những quân đội khác không thể tưởng tượng được. Những món vũ khí này đều do Ải Nhân và Địa Tinh lao động miệt mài chế tạo ra. Về phần cơ cấu quân sự của Nanh Sói, lương bổng của Nanh Sói đại quân được đãi ngộ cực cao. Một tướng sĩ Nanh Sói hưởng đãi ngộ lớn hơn một kiếm thánh bình thường rất nhiều. Quân đội Nanh Sói đều là những chiến sĩ ưu tú có tiềm lực nhất trên đại lục, họ phải chịu sự huấn luyện khác hẳn với quân nhân thường. Chương trình huấn luyện hàng ngày của họ gấp năm lần chương trình của những quân nhân khác trên đại lục, cả về chất lẫn lượng. Hơn nữa họ còn được học tập những phương pháp tu luyện đấu khí cao minh. Để phát triển Nanh Sói đại quân, Đoạn Vân đặc biệt thu thập vô số pháp quyết tu luyện thành danh khắp nơi, lựa chọn sàng lọc rồi cung cấp cho tướng sĩ Nanh Sói học tập, nhưng rốt cục pháp quyết tu luyện tối ưu cũng chỉ còn có một, đó là Nanh Sói Đấu khí quyết do Diệp Cô Thành cao thủ nhân tộc cao nhất sáng lập ra.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!