17 ba y thien ha

1.3K 0 0

Năm ngày sau, cũng là ngày mười lăm tháng bảy, thông qua truyền tống trận giữa Thần Long đảo và Á Cương, Đoạn Vân đã tới được Thần Long đảo. Lúc này, bộ tộc Thần Long đang mở rộng thế lực của mình, còn những hải thú dưới tay Thần Long, cũng đang gia tăng với một tốc độ rất kinh khủng.

- Chủ nhân, lần trước ngài cho ta hai trăm năm mươi viên Thần Long đan, ta đã cho hai trăm linh sáu con cự mãng và hải xà phục dụng rồi. Lúc này, họ đều đã biến thành Thần Long thực lực rất cường hãn. Vì một trăm hai mươi con đều là thần cấp sơ giai cự mãng hoặc hải xà nên sau khi tiến hóa đều biến thành Thần Long thực lực hậu giai, còn đám rắn cửu cấp khác, cũng biến thành Thần Long thần cấp sơ giai. Cứ như vậy, số lượng Thần Long của bộ tộc Thần long chúng ta đã đạt tới hơn ba trăm bốn mươi tên. Trong đó có năm mươi tên cấp mười một trung giai, cũng chính là năm mươi Thần long nghênh chiến hải tộc lần trước, hai mươi tám con thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai, có một trăm tám mươi con thần cấp sơ giai, trong đó cũng có tám mươi con vừa mới tiến hóa, về trung giai thì tạm thời không có. - Trong đại sảnh Thần Long đảo, Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân.

Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi:

- Hai trăm cự mãng của Phì Tử hẳn là đã tới rồi!

- Đúng vậy, trong số hai trăm con cự mãng đó, có bốn mươi con thực lực cửu cấp trung giai trở lên, tám mươi con cửu cấp sơ giai, mấy con tiểu mãng xà khác ở vào bát cấp trung hậu giai! Nếu chủ nhân biến họ thành Thần Long, lực lượng Thần Long của bộ tộc Thần long chúng ta tương lai sẽ được nâng lên một tầng cao mới, chỉ về số lượng là cũng sẽ đạt tới hơn năm trăm rồi. - Âu Đặc Tư trả lời.

Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói:

- Vì ta không luyện chế Thần Long đan nữa, do đó tạm thời không thể làm họ tiến hóa được, đợi thêm một thời gian nữa đi! Được rồi, hải tộc bây giờ có phản ứng gì không?

Âu Đặc Tư trả lời:

- Chủ nhân, hai thế lực lớn ở hải tộc là Bắc hải và Đông hải gần đây kết giao thâm tình, về phần họ sẽ có cử động gì thì chúng ta tạm thời không biết, nhưng từ việc lưỡng đại hải tộc không hề rục rịch gì, xem ra họ cũng chưa rõ sự tình về tầng lớp lãnh đạo của lưỡng đại hải tộc. Hơn nữa, đám hải tộc tìm chủ nhân gây phiền toái, không bị giết thì cũng bị bắt, do đó, họ cũng không biết gì về chúng ta cả.

Đoạn Vân cười nói:

- Đối với những sự kiện đó, ta nghĩ đám lãnh đạo cao tầng của lưỡng đại hải tộc cũng biết một vài việc đó! Ít nhất họ biết những cao thủ của họ nếu không chết thì bị bắt, hơn nữa, họ nhất định cũng biết được sự tình này có liên quan rất lớn tới Á Cương thành của ta, dù sao, mục đích của cao thủ lưỡng đại hải tộc này là tới Á Cương thành tìm phiền toái! Ta nghĩ, lưỡng đại hải tộc bây giờ có thể làm hai việc: thứ nhất là chỉ huy các cao thủ cường đại nhất tới Á Cương thành của ta, thứ hai là phái ra sứ giả hòa đàm. Nhưng, nếu áp dụng phương pháp thứ nhất, hải tộc chắc sẽ có đại loạn, do đó, ta nghĩ hẳn là chẳng mấy chốc nữa họ sẽ liên lạc với Á Cương thành mà thôi.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!