ba y thien ha

2.3K 1 0

Ngày thứ hai sau khi Đoạn Vân cùng Ma Long đại chiến, quân tình từ Thiên Long tiền tuyến truyền tới Á Cương thành!

Ước Hàn cung kính bẩm báo với Đoạn Vân: "Thiếu gia, Nanh Sói và Cuồng Long Nhị Sư đoàn xuất chinh đã được mười ba ngày! Tin tức ở tiền tuyến cũng tới tấp truyền tới! Hơn nữa, Nanh Sói Sư đoàn còn đoạt được nhiều chiến lợi phẩm là Không gian giới tử gửi trở về."

"Ồ? Truyền lệnh binh ở đâu? Mau tiến vào đi!" Đoạn Vân nghe xong có chút hưng phấn nói, chiến lợi phẩm đều đã được chuyển đến, nghe chừng trận chiến đã thắng lợi rồi! Bất quá suy nghĩ một chút, với lực lượng một vạn Kiếm thánh đặc chủng bộ đội thì muốn thua cũng không phải dễ dàng a!

Rất nhanh chóng, một Nanh Sói binh lính và một Cuồng chiến sĩ bước tới.

"Khởi bẩm Tướng quân, Nanh sói đặc chủng binh sĩ XX báo cáo với Ngài!" Tên binh sĩ kia rất cung kính giơ tay chào Đoạn Vân theo quân lễ.

"Cuồng Long Nhị Sư đoàn binh sĩ YY xin báo cáo với thiếu gia!" Cuồng chiến sĩ cũng cung kính nhấc tay hành lễ với Đoạn Vân.

"Nanh Sói binh, ngươi trước tiên nói về tình huống của bộ đội ở trước tiền tuyến!" Đoạn Vân ra lệnh.

"Vâng! Ba ngày sau khi quân ta khởi hành đã tới Lạc Nhật Hạp Cốc, nhưng trong khi quân ta tới nơi, Lạc Nhật Hạp Cốc đã bị địch quân công chiếm! Chúng ta không hề tìm thấy quân đội Thiên Long Đế quốc, phải qua nhiều ngày điều tra liên tiếp, chúng ta mới phát hiện ra trong Lạc Nhật thành có hơn mười vạn quân, hơn nữa, bọn chúng còn đóng cả sở chỉ huy tại đó nữa, nên chúng ta đã trực tiếp phát động tấn công liên quân mười vạn người của Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư! Trải qua không đến nửa ngày kịch liệt chiến đấu, chúng ta đã thuận lợi chiếm giữ Lạc Nhật thành. Sau đó chúng ta phái ra Phi long tiểu đội tìm trong thời gian hai ngày đã phát hiện được nơi đóng quân của mười vạn bộ đội Thiên Long! Sau đó quân đội hai bên hợp quân ở Lạc Nhật thành. Để quân đội Thiên Long một lần nữa đóng tại Lạc Nhật thành. Quân ta tiếp tục hành quân chiến đấu, nhanh chóng thu phục các thành thị bị chiếm khác. Nhưng sau đó, liên quân của hai nước Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đã tập kết thêm ba mươi vạn đại quân, uy hiếp Lạc Nhật thành. Hơn nữa, Long Tộc cũng phái ra mười tên cửu cấp Cự long đến hỗ trợ chiến đấu.

Bên ngoài Lạc Nhật thành, quân ta triển khai chính diện quyết chiến với ba mươi vạn đại quân của địch quân. Vì Tướng quân từng yêu cầu chúng ta tận lực hạn chế giết chóc nên chúng ta đã phát huy ưu thế của bộ đội đặc chủng, trực tiếp tiến hành công kích về phía chỉ huy của địch. Hơn phân nửa tướng lãnh cao cấp của địch quân đã bị chúng ta bắt làm tù binh! Sau đó bọn họ phái ra mười tên cửu cấp Cự long tiến công quân ta, muốn giải cứu cho những tướng lĩnh cao cấp này, Tướng quân người cũng biết đấy, đối với binh lính bình thường chúng ta có thể khách khí một chút, nhưng đối với những con điểu long này chúng ta nhất định không buông tha. Chúng ta phái ra ngay một liên đội, thuận lợi tiêu diệt mười đầu Cự long và thêm tám tên Lôi Ngạo Long kỵ. Địch quân sĩ khí đại giảm, quân ta cùng mười vạn quân Thiên Long đã thừa thắng truy kích, nhanh chóng công hãm một mảng lớn lãnh thổ của Lôi Ngạo Đế quốc và Tạp Tu Tư Đế quốc, bắt được trên mười vạn tù binh!" Tên truyền lệnh binh này càng nói càng trở nên hưng phấn.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!