33 ba y thien ha

1.1K 0 0

Sau khi Nha Khắc Lỗ Mỗ Đại tướng quân bị bắt, mười vạn đại quân hải tộc đều đầu hàng cả. Để có một đội quân mạnh Đoạn Vân chỉ giữ lại hải thú cao giai và giải tán toàn bộ đám có giai vị thấp. Đám hải thú cao giai và hơn năm vạn đại quân hải tộc tới từ Bắc Hải tất cả binh hợp vào một chỗ. Bây giờ quân đội hải tộc trong tay Đoạn Vân bao gồm mười vạn hải thú cấp tám, có một vạn hải thú thánh cấp, ngoài ra còn có chín trăm thần cấp và siêu thần cấp, về phần những loại cấp bảy toàn bộ được Đoạn Vân trả về Bắc Hải. Tác chiến với đám Bạch hùng cường hãn, nếu giai vị quá thấp thì không những không giúp đỡ gì được mà ngược lại còn tạo thành gánh nặng cho đại quân.

Sau khi đám hải thú nửa chết nửa sống đã được nghỉ ngơi và hồi phục, Đoạn Vân mang theo mười vạn đại quân hải tộc tiếp tục hướng về phía nam hành quân. Thông qua một vài tướng lĩnh hải tộc, Đoạn Vân cập nhật tình huống chiến đấu ở tiền tuyến. Lúc này ở tiền tuyến quân đội hải tộc không có lực lượng chiến đấu thật sự mà chỉ là miếng mồi ngon cho đám bộ tộc Bạch hùng. Bạch hùng khi nào đói bụng thì công kích một phen, sau khi ăn no xong thì nghỉ ngơi từ từ, nghỉ ngơi xong lại công kích giết chóc tiếp. Tốc độ tiêu vong của tướng sĩ hải tộc phụ thuộc vào tốc độ và năng lực tiêu hóa của bộ tộc Bạch hùng. Đám Bạch hùng cường hãn điên cuồng năm ngày trước đã chiếm lĩnh Đông Hải Sa Ngư cung. Đây là nguyên nhân vì sao bộ tộc cá mập cao cấp tụ tập cùng đám hải thú cao cấp ở hoàng cung Bắc Hải. Theo Ba Lạp Cương tự thú thực, bọn họ bỏ thành mà chạy, và để tạo điều kiện cho ba đầu cá mập cao cấp thành công đào thoát vô số lực lượng hải thú cấp mười một của Đông Hải cộng với mấy trăm tên thần cấp, tất cả đều làm mồi nướng cho Bạch hùng.

- Đoạn Vân đại nhân, bây giờ hai ngàn Bạch hùng trưởng thành tiên phong đã chiếm được Đông Hải Hoàng thành, còn đại quân slime cũng dừng lại ở trong một thâm cốc phía nam Đông Hải nghỉ ngơi và hồi phục. Đại quân slime thông qua việc không ngừng thôn phệ linh hồn hải thú và ma hạch lực lượng đã rất lớn mạnh.

Trong khi hành quân một Đại tướng quân hải tộc phân tích chiến cuộc cho Đoạn Vân.

- Đám slime có lực lượng như thế nào? - Đoạn Vân cau mày hỏi.

- Một ngàn Bạch hùng trưởng thành, mấy trăm vạn slime hải thú cấp thấp, hai mươi vạn slime cấp bảy, năm vạn slime cấp tám, rất ít thánh cấp và thần cấp, tổng cộng cũng chỉ khoảng hai ngàn. - Tên Đại tướng đó trả lời.

- Mạnh vậy sao? Đội quân của các ngươi nguyên lai đã làm gì để chống lại?

- Bốn mươi vạn đại quân phụ trách chống lại sự tấn công của đại quân slime. Mục đích là làm cho đại quân slime không thể hợp với hai ngàn Bạch hùng ở Đông Hải Hoàng thành. Như vậy những cao thủ hải tộc bị Bạch hùng tiên phong giết chết sẽ không bị đám slime thôn phệ, và do đó cũng làm chậm lại tốc độ lớn mạnh của đại quân slime. Nhưng vì Bắc Hải phát sinh dị biến, sĩ khí đại quân xuống thấp nên cuối cùng bị bộ tộc Bạch hùng phát hiện tung tích và bị tổn thất vô số hải tộc tinh nhuệ.

- À, nhưng mà đại doanh của đại quân slime không phải cũng có cả một ngàn Bạch hùng đó sao? Các ngươi lấy gì chống đỡ chúng?

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!