39 ba y thien ha

1.1K 0 0

Ngày 41, khi tất cả đã chuẩn bị xong, Đoạn Vân chuẩn bị làm nghi thức hồi sinh lại cho đám vong linh.

Địa điểm nghi thức tái sinh được đặt tại Vong Linh hợp cốc. Một cái ao thật lớn được kiến tạo ở phía ngoài thành yêu tinh. Ao này dài đến năm trăm thước, rộng ước hai trăm thước, sâu ước bốn thước, được đổ một thứ chất lỏng màu đỏ đầy hơn phân nửa. Chất lỏng màu đỏ chính là máu. Máu này là do Đoạn Vân mất thời gian gần một tháng thu thập được từ các nơi trên đại lục. Trên mười ức dân chúng đại lục mỗi người đều hiến một chút mới được chừng đó máu. Bây giờ, Đoạn Vân đã là người đứng đầu nhân giới, dân chúng đại lục cơ bản đều là dân chúng của Đoạn Vân. Thường thường, dân chúng đều cho rằng người nào có năng lực cường đại thống trị họ thì chính là người phụng mạng của Thần. Do đó Đoạn Vân cũng trực tiếp được dân chúng đại lục cho là một loại thần minh, có thể làm cho người ta bất tử. Hơn mười ức dân chúng hiến chừng đó máu, đổ đẩy hơn nửa cái ao khổng lồ đó.

Cái huyết trì đó vốn được dùng xi măng xây thành. Đáy ao và bốn bên đều được pháp sư Địa Tinh khắc lên đại lượng ma pháp trận. Tác dụng của ma pháp trận này là bảo trì máu trong ao luôn luôn dao động, hơn nữa còn có loại thủy hệ ma pháp chữa trị thân thể.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, Đoạn Vân lệnh cho người đem năm trăm thùng tẩy tủy thủy vừa được cấp tốc chế tạo đổ cả vào huyết trì. Tẩy tủy thủy này sẽ tăng cường tốc độ tái tạo lại thân thể, hơn nữa còn cải tạo thân thể hoàn mỹ hơn. Ngay sau đó, Đoạn Vân ra lệnh cho người mang mười thùng sinh mạng thủy đổ vào huyết trì.

Tiếp theo, Đoạn Vân cắt ngón tay mình, trích ba giọt máu nhỏ vào huyết trì.

Khi mọi việc đã hoàn tất, Đoạn Vân phi thân lên trên huyết trì mười thước. Sau khi ổn định thân hình, liền vận chuyển Thái Cực chân khí, lăng không đứng thẳng. Theo sự vận hành Thái Cực quyền, trên đỉnh đầu Đoạn Vân bỗng xuất hiện một Thái Cực đồ án thật lớn đang xoay tròn. Thái Cực đồ trực tiếp phủ kín nửa huyết trì. Khi Thái Cực đồ vừa hình thành, cả huyết trì cũng bắt đầu sôi lên. Huyết trì không ngừng quay tròn, máu, dược thủy, sinh mạng thủy, nước trị liệu trong huyết trì nhanh chóng được khuấy đều cùng nhau, rồi phát sinh phản ứng mãnh liệt.

Sau khi huyết trì ổn định, Đoạn Vân quay về nhóm ba ngàn vạn vong linh đại quân cách đó không xa nói :

- Các ngươi phải nhớ, huyết trì này hội tụ máu của hơn mười ức tộc dân Trung Hoa. Hội tụ hơn mười ức đồng bào tín ngưỡng Trung Hoa gia tộc ta. Các ngươi phải vĩnh viễn nhớ, mảnh đất này, dân chúng này sẽ do các ngươi dùng máu để bảo vệ. Vinh nhục của Trung Hoa, an nguy đại lục trong tương lai sẽ dựa vào Trung Hoa chi sư các ngươi. Nhớ rằng, Trung Hoa thiên uy không dung người khác xâm phạm, người nào phạm vào thiên uy của Trung Hoa ta: Tuy viễn tất tru (dù xa cũng giết).

- Trung Hoa thiên uy!! Trung Hoa thiên uy!!!

Đại quân vong linh vung tay hét lên. Trải qua phổ cập giáo nghĩa gia tộc, vong linh đại quân này đã từ thiết huyết quân uy ngày xưa chuyển biến thành Trung Hoa quân hồn. Trong tương lai họ sẽ phụng hiến tất cả cho hai chữ Trung Hoa. Đương nhiên, nếu chỉ bồi dưỡng bình thường thì không thể có hiệu quả như thế này được. Quân hồn chủ yếu dựa vào tướng lãnh. Chỉ cần cải tạo tư tưởng cho tướng lãnh trở thành người trung thành với Trung Hoa, vậy thì cả đại quân cũng hình thành quân hồn Trung Hoa thôi.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!