150

9.8K 599 583
                  

3-07

5:59 PM

Ulysses Guerrero
45 mins ago • Public

I'm not a showy person. I talk less as well. But right now, I want to show the world how much you mean to me.

Kalista Julienne, you always told me I'm your star. That I'm unreachable. But don't you know I'm powerless when it comes to you?

Thank you for teaching me what it really means to love someone.

Thank you for the time. Thank you for the smiles. Thank you for the lessons in life.

Thank you for existing.

Thank you for loving me.

Kalista, I love you.

From now on, and on the coming days, I will show you the feelings you made me realize.

From now on, and on the coming days, I will walk beside you and I will love you.

I'll court you forever. If you'll let me.

I'll love you until forever. If you'll have me.

 If you'll have me

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 1.2k • 754 comments • 530 shares

Tripp Grande: Edi meow

War Sto. Tomas: Hindi pa rin kita tanggap gago

     | Ulysses Guerrero: Kuya War :(

     | War Sto. Tomas: Tangina mo!!!!!!

     | Drexler Ponce: Potangina HAHAHAHAHAHA

Ribo Buenaflor: When kaya

     | Janus Montecalvo: Kapag hindi ka na bobo kaya kain ka adobo

     | Yerenica Hiraeth De Luna: Pikit na lang 😅

     | Tripp Grande: Luh 'wag

     | Janus Montecalvo: Lol

Kalista Julienne Sto. Tomas: I love you, bb! Thank you for making my dreams come true ❤️

Ulysses Crisostomo Guerrero & Kalista Julienne Sto. Tomas, signing off

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon