113

7.3K 406 221
                  

1-27

4:34 PM

Ulysses Guerrero is with Kalista Julienne Sto. Tomas
34 mins ago • Public

She called this a stolen shot but she's the one who told me to take a picture while she's posing this way. Cute.

❤️ 643 • 432 comments • 210 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 643 • 432 comments • 210 shares

Steele Buenavista: Luh kaya pala 🤨

     | Ulysses Guerrero: Kaya pala what?

     | Steele Buenavista: Wala lang lods. Enjoy drinking your coffee 🤣

War Sto. Tomas: Mama mo cute

     | Ulysses Guerrero: Thanks.

     | War Sto. Tomas: I'm being sarcastic 😩

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Weh epal

Kalista Julienne Sto. Tomas: Ganito pala feeling nang ma-flex mo bb 🥺❤️

     | Ulysses Guerrero: Haha

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon