134

7.1K 369 130
                  

2-03

Twitter

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses

Weird.

9:15 PM • 02/03/XX

32↩️  90🔁  102❤️


Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
But this is the kind of weird that I didn't mind having.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
Nandito ako para sa tweet mo pero bakit naman ganito English pa 😅

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Hahahaha you're really cute

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
ENE KE BE NEMEN EKE LENG TE 🥴

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
I don't understand.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @GuerreroUlysses
HAAHHHAHAHAHAHAHAH


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
O tapos

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
That's it.

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @GuerreroUlysses
I see.

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
Do you?

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @GuerreroUlysses
Not really. I couldn't give a damn.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
Ganito ba mag-usap mga matatalino pangit niyo kausap

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 2m
Replying to @Kaligayahanmo, @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
HAHAAHAHHAAH INAKA PATRICIA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon