98

7.1K 377 255
                  

1-23

10:45 PM

Ulysses Guerrero shared a post
15 mins ago • Public

Ulysses Guerrero shared a post15 mins ago • Public

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 342 • 103 comments • 211 shares

Steele Buenavista: HAHAHAHAHAH LODS RETSAM STOP NA

War Sto. Tomas: May sakit ba 'to

     | Ulysses Guerrero: I'm okay.

     | War Sto. Tomas: Walang may pake

     | Ulysses Guerrero: But you did ask

     | War Sto. Tomas: Nye nye nye

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Pikon nye hahahhaahahah

     | War Sto. Tomas: House arrest nye

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: FOUL

Kalista Julienne Sto. Tomas: Medyo gates ko na medyo hindi. Wala bang jokes dyan na hindi math, chem, physics? Pang kalye sana lods para relate aq

     | Archer Altajeros: Halatang batang kalye ka

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Sabihin na nating tama ka pero sino ba kasi nagtanong?????

     | Ulysses Guerrero: HAHAHA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Tanginang hahaha 'yan ang hot

     | War Sto. Tomas: Confiscated cellphone mo ☺️

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: War Leon mama ba kita

     | Ulysses Guerrero: He's your brother.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Ako ba 3rd party sa mismong story ko

     | Archer Altajeros: Sad girl ka na niyan?

     | Kendrix Llanes: HAHAHAHAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon