141

7.2K 352 129
                  

2-05

Arte ka?

7:45 PM

Kalista:

HOY PITSNGINA

!!!!!!!

NANANAGINIP BA KO SAMPALIN NUYO NGA AKO!????

Archer:

Halika dito sasampalin kita.

Kalista:

ALAM MO UNG JOKE??

PEOR GAGO

KINUROT KO NA SARILI KO

TANGINS GUYS

INAYA AKO NI ULY MAG SATE!!!!

Arkin:

What's sate?

Kalista:

DATE KASI BOBO

NOT AS A FRIEND

BUT SOMEONE TEKA

ENGLISH KASI

SOMEONE WHO LIKES ME RAW

LIKE NYA KO

?????

GAGO TOTOO BA TO MGA TOL

GUSTO NIYA AKO????

Arkin:

Baka gustong maging pet?

Kalista:

HOY ARKIN

GAGI

ANO ISASAGOT KO

Kendrix:

Luh biglang natanga si Patricia HAHAHAHAHA

Kalista:

GAGI NAGULAT KASI AKO???

I MEAN

OO I LIKE HIM

AND I WANT HIM TO LIKE ME TOO

PERO I KNOW IT'S IMPOSSIBLE AND SUDDENLY KNOWING THAT HE MIGHT FEEL THE SAME WAY

PARANG HINDI MAKATOTOHANAN

PARANG AYAW KONG MANIWALA

Archer:

Ask him.

Only Uly can answer your questions.

Instead of assuming things, instead of letting doubt cloud your judgement, seek his answers first.

Kalista:

ARCHER 😭

Kapag #UlyKaAngPagtatapat 'to libre ko kayong nomi tangina 😭😭😭

Arkin:

Paano kung hindi?

Kalista:

Nomi pa rin 😋

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon