117

7.1K 387 157
                  

1-27

Twitter

War @WarPeroDiSanto

Luka-luka talaga kapatid ko pinagagalitan na pero ngiting-ngiti pa 😩

8:19 PM • 01/27/XX

65↩️  102🔁  322❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Masama ba maging masaya 😩

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Depende kung sino dahilan mo

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
@GuerreroUlysses

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @WarPeroDiSanto
I make you happy?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @GuerreroUlysses and @WarPeroDiSanto
Oo naman!!!

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @WarPeroDiSanto
Huh. That's... nice to read.

|
|

War @WarPeroDiSanto • 1m
Replying to @GuerreroUlysses and @Kaligayahanmo
Kailangan pa ba ako dito

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 1m
Replying to @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
Hindi na 🥴

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon