85

7.7K 354 96
                  

1-22

Text Message

8888

3:01 AM

Sleep ka na?

Not yet. Why?

La lang.

Epal kasi si Kuya War grrr

Alam mo ba takot ako kina mama

Why?

Sobrang strict kasi 🤧

Sa pamilya namij si kuya war lang maaasahan ko kaya kahit fanon yon mahal ko yon

Kaay kung may sinabi man siya sayo pagoasensyahan mo na pls 🥺

Oh. It's okay. I think I can understand where he's coming from.

We're actually not the best of friends so his reaction towards what he learned about was understandable.

Hays Ulysses Huerrero Jojowain

*Guerrero

Are you drunk?

Nakainom lang retsam 😆

Sleep, Kalista.

Yes daddy

Char

Ahahhaahahahaha

Tulog ka na rin!

Yeah. Good night.

Goodnight

Dream of me mwa

Haha.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon