149

7.8K 479 166
                  

3-07

5:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas
33 mins ago • Public

Ikaw 'yong matagal ko nang pinapangarap na dumating. At nang dumating ka, hindi ako makapaniwala.

You're like a star to me. 'Yong tinitingnan lang sa malayo. 'Yong kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot.

I wasn't able to reach you, Uly. Because you went down and made it possible for me to touch you.

Ikaw 'yong bituin na hindi ko nagawang abutin dahil ikaw 'yong nagtaas sa 'kin.

I am so lucky to fall in love with someone who seems so unreachable at first, but later on would match his steps with you.

I am so lucky to have you in my life.

Uly bb, sabi mo I'm your person. Don't you know? You are my person, too.

Mahal kita. Higit pa kay kuya HAHAHAHAHA

Puwera biro.

Mahal kita. And yes, starting today, you have me as a half of your life. If you still want to.

Because Uly, for me, there's no one else but you.

Because Uly, for me, there's no one else but you

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 5

Archer Altajeros: Na-heart react ko na

Arkin Samson: Tama na kaka-chat na-heart react ko na

Kendrix Llanes: Oki na bessy nakapag-react na ako

War Sto. Tomas: Grats na-heart react ko na. Ganda rin ng photography skills ko 100/10

Kalista Julienne Sto. Tomas: Tanginang mga panggulo 'to

Ulysses Guerrero: If I'm your star, then you are my entire universe.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: AYAW MO PATALO 😭❤️

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon