106

7.2K 351 99
                  

1-24

Aestelle Rose Mendoza

9:43 PM

Kalista:

Telle!

Seen, 9:45 PM

Aestelle:

Labas ako dyan, Kali

HHAHAAHAHAHA

Kalista:

GAGI

WALA PA NGA GRABE KA

HAHAHAHAHAHA

PARA SA FUTURE KO 'TO

Aestelle:

Bahala kayong magkapatid HAHAHAHAHA

Kalista:

GRABE PAGKATAPOS KONG PAG-EFFORT-AN 'YONG BIRTHDAY SURPRISE SA 'YO

Aestelle:

HAHAHAHAHA iyak

Umberto pa nais mo ha

HAHAHAHHAAH

Kalista:

HAHAHAHAH

IKAW KASI WALANG TASTE

WAR LEON?

EW

Aestelle:

EXCUSE ME HAVE YOU SEEN HIM

Kalista:

YUCK

Aestelle:

HAHAHAHAHA

Kalista:

DALI NA KASI PLS

Aestelle:

Ano ba 'yon?

Kalista:

Sabihan mo ako kapag magkasama kayo ni kuya bukas!

Aestelle:

Bakit?

Kalista:

Papaalam ako HAHAHAHA

Sa Wednesday may coffee date kami ni Uly bb

Aestelle:

HAHAHAHAAH

Good luck 🤣

Kalista:

TELLE PLS

PARA SA HAPPINESS NG FUTURE SISTER-IN-LAW MO

Aestelle:

HAAHAHAHA

Kalista:

Bigyan kita n'ong favorite cupcakes mo 😡

Aestelle:

Saka 'yong brownies

HAHAHAHAHA

Kalista:

KAPAG PUMAYAG SI KUYA

Aestelle:

Deal 🤙🏻

Kalista:

Deal 🤙🏻

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon