144

7.1K 397 127
                  

2-06

7:34 PM

Ulysses Guerrero
34 mins ago • Public

Thank you for being my person.

❤️ 873 • 432 comments • 542 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 873 • 432 comments • 542 shares

Steele Buenavista: HAHAHAHAHAHAHA

Drexler Ponce: Tangina ano 'to season finale agad??????????

Josiah Apostol: Anak din ako ni Lord pero bakit parang may favoritism

War Sto. Tomas: Pinagsasasabi mo dyan ligaw muna oy

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Uso ba 'yon

     | Ulysses Guerrero: I will.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Awit

Kalista Julienne Sto. Tomas: Kilig ako bente hehehehe

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon