60

7.8K 372 88
                  

1-20

12:35 PM

Julie Anne Guerrero
12 mins ago • Friends

Puwede ka bang maging lunch ko 👉🏻👈🏻

Puwede ka bang maging lunch ko 👉🏻👈🏻

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 3

Arkin Samson: HAHAHAHAHA Sabi na eh HAHAHAHAHAH

     | Julie Anne Guerrero: Hindi ako makakain kasi makita ko pa lang siya busog na ako 🤩

Kendrix Llanes: Ang tino ng status sa real account pero dito HAHAHAHAHA

     | Julie Anne Guerrero: I have to maintain my image 🥴

Archer Altajeros: Anong pakiramdam na sumama kahit hindi ka naman dapat kasama?

     | Julie Anne Guerrero: Oks lang hindi naman ako affected HAHAHAHAH

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon