15

7.8K 396 218
                  

1-10

Text Message

8888

8:45 PM

Anong favorite mong settings ng aircon? Ako kasi medium cool

I prefer medium cool as well.

Bagay talaga tayo 🥺❤️

Okay.

Eh sa steak?

Well done gusto ko!

Medium rare.

Ay medyo ew but okay basta ikaw magtitiis ako.

What?

Wala ang cute mo 🥺

Thanks, I guess.

Mahilig ka ba sa sweets?

No.

Ako kasi mahilig.

Not that I'm asking but okay.

Hays buti na lang pogi ka sir.

Daddy material 😀

I look old?

Hahahahhahahah bwisit 😭😭😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon