79

7.1K 381 114
                  

1-21

10:59 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
13 mins ago

KALISTA LANG MALAKAS TABI MGA FUCKING MORTAL

KALISTA LANG MALAKAS TABI MGA FUCKING MORTAL

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 3

Kendrix Llanes: Tangina nito aminadong demonyo HAHAHAHAHAH

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: HHAHAHHAA DI KO NAPANSIN

     | Archer Altajeros: Masaya ka pa nyan, Kalista.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Ganyan din tawag niya sa 'kin 😭

     | Archer Altajeros: That's your fucking name???

     | Arkin Samson: Kali niyo boang na HAHAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon