67

7K 342 80
                  

1-21

War Sto. Tomas

9:07 AM

War:

Bansot, daan ko mamaya sa bahay wallet mo.

Seen, 9:08 AM

Kalista:

Wala akong pamasahe!

War:

Sumabay ka muna kay Archer at Kendrix.

Kalista:

Paladesisyon ka kasi e

War:

hUH

Kasalanan ko bang tanga ka?

Pati wallet naiiwan sa kotse ampota

Kalista:

Ewan ko sa 'yo!

War:

Tulog ka kasi nang tulog.

Ako pa tuloy tinawagan ni Umberto

Kalista:

Nye nye

War:

Pasalamat ka nga pinuntahan ko pa sa Padre Faura 'tong fucking wallet mo

Kalista:

Salamat ha God Bless you not

War:

Gawa ka n'ong favorite brownies ni Telle.

Kalista:

Mukha mo brownies

War:

??????

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon