12

7.8K 389 253
                  

1-10

4:34 PM

War Sto. Tomas shared a post
23 mins ago • Public

Taga sana all na lang kayo 🤣

😂😡 653 • 432 comments • 543 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂😡 653 • 432 comments • 543 shares

Josiah Apostol: Tangina mo!

     | War Sto. Tomas: O bakit ka iyak? HAHAHAHA

Ulysses Guerrero: And pray tell what is sana all again?

     | War Sto. Tomas: Baka Umberto yarn 🥴

     | Ulysses Guerrero: What?

     | Aestelle Rose Mendoza: Love ang gago mo ever HAHAHAHA

Tripp Grande: Lipat na ba ako ng condo pre

     | Denzel Montoya: Oho?

     | Tripp Grande: Pre hindi pa ba sapat na ako nating tulay ninyo ni Gabbie???

Ribo Buenaflor: Sana all

     | Janus Montecalvo: Lipat ka dito

     | Ribo Buenaflor: Tangina mo ako na naman iniinis mo 😡

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon