39

7.2K 344 114
                  

1-16

Twitter

War @WarPeroDiSanto

AHAHAHAHA ANG TANGA NG KAPATID KO AMPOTA HAHAHHAAHAH

9:20 PM • 01/16/XX

2↩️  0🔁  0❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Nasubsob ka na rin lang sana binuhusan mo na ng alak HAHAHAHAHA

|
|

Archer @archeraltajeros • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Baka iba ibuhos niya sus.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @archeraltajeros and @WarPeroDiSanto
GRABE NAPAHIYA NA NGA 'YONG TAO GINAGANYAN NIYO PA AKO SKSKKSKSKS

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo, @archeraltajeros and @WarPeroDiSanto
Pahiyang-pahiya ka nga, Kali. Kitang-kita namin. I have a video, actually.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @arkinamo, @archeraltajeros and @WarPeroDiSanto
OMG 😍

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @arkinamo, @archeraltajeros and @WarPeroDiSanto
Wrong emoji!!! 😡

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon