109

7.2K 349 166
                  

1-25

Ulysses Guerrero

2:53 PM

Kalista:

PINAGAYAN AKO NI KUYA SA WEDNESDAY

Seen, 2:54 PM

Ulysses:

Really, huh?

Kalista:

Oo nga!

My treat!

Puntahan kita!

Padre Faura diba

Maginhawa tayo!

Ulysses:

I'll fetch you.

Kalista:

Fetch

Ano ako aso

Ulysses:

Puwede.

Joke.

Haha

Kalista:

Uly bb mga joke mo,,,

😬

Ulysses:

What about my jokes, hmm?

Kalista:

Sexy mo mag-hmm bakit ganon

Paano naging sexy 'yon binasa ko lang naman pero bakit ang sexy ng dating

Ulysses:

You're

Something else.

Kalista:

Is that a compliment ba

Ulysses:

Yes.

Kalista:

🥺

Kilig ako HAHAHAHAHA

Pero susunduin mo nga ako??

Ulysses:

Sure.

Kalista:

Mapapalayo ka pa,,,

Ulysses:

It's okay.

I have a car.

Kalista:

Basta my treat na lang ha

Ulysses:

Let me.

Kalista:

Alam mo ang bait mo hindi ka ba natatakot na baka abusuhin ka ng ibang tao???

Bakit ang bait mo nakakainis

Ulysses:

Huh?

Do I need to have a reason to be kind?

Kalista:

Jojowain tangina swerte ko

*kapag naging tayo chor

HAHAHAHAHAHA

Ulysses:

You're pretty crazy, alright.

Kalista:

AT LEAST PRETTY

HAHAHAHAHAHAHA

See you, bb!

Ulysses:

Yeah.

See you, Kalista.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon