49

7.2K 355 137
                  

1-17

Arte ka?

1:50 AM

Archer:

A little bird told me something

Arkin:

Is this tsimis?

Kendrix:

Lapag mo na!

Kalista:

Wait let me grab my popcorn

Anong meron? Juicy ba yarn?

Kapag hindi juicy ayaw ko na lang mag-read HAHAHAHAH

Archer:

You be the judge.

So,

Uly told his friends that Kali is nice.

Kalista:

PUTANGINA KALI FOR THREE

GO SELF

HOW TO BE ME HUH?

WISH YOU WERE ME HUH?

STO. TOMAS LANG SAKALAM

Archer:

He said you're a nice kid.

Arkin:

Kid? 🤣

Archer:

Yeah.

Kid.

Haha.

Kendrix:

HAHAHAHAHAHAH TANGINA

KID

HAHAHAHAHAHAHAHA

Kalista:

TANGINA MO ARCHER

TINAAS MO AKO EH

TAPOS BIGLA MONG BINAGSAK

ALAM MO BA KUNG GAANO KASAKIT 'YON

Arkin:

Sshh

Matulog ka na, kid.

HAHAHAHAHAHAHA

Archer:

Drink your milk, kid.

Kendrix:

'Wag nyong inisin baka umiyak ang kid isumbong tayo sa mama niyan sige kayo HAHHAHAHA

Kalista:

MGA GAGO KAYO 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

MGA GAGO KAYO 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon