46

7.2K 362 161
                  

1-17

Ulysses Guerrero

1:38 AM

Kalista:

Hi, Ulysses!

Sorry late reply.

May ginawa pa kasi ako sksksksks

Ulysses:

Oh, no problem.

Kalista:

N E WAYS I'm glad you got home safe!

Thank you talaga for sending me home and I'm sorry sa abala 😭

Ulysses:

No harm done.

Thanks for the coffee.

You didn't have to, really.

Kalista:

Huy ano ka ba!

Parang exchange lang kasi hinatid mo pa ako ☺️

Saka ano, nag-crave din talaga ako sa SB. Hindi dahil gusto kitang makasama pa nang matagal

Ulysses:

Okay?

Kalista:

Sabi ko nga goodnight na eh

Ulysses:

Goodnight, Kalista.

Kalista:

Sarap sa eyes 🥺

Ulysses:

Hmm?

Kalista:

Wala po.

Bye!

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon