64

7.1K 397 308
                  

1-20

Arte ka?

8:04 PM

Kalista:

TINAWAG NIYA NA NAMAN AKONG KALISTA GRABE NA ITO

Archer:

That's your fucking name???

Kalista:

FROM NOW ON TAWAGIN NIYO NA AKONG PATRICIA

SI ULY BB LANG PWEDENG TUMAWAG SA 'KIN NG KALISTA

Archer:

I won't waste my time talking to your delusional ass.

Kalista:

Hot naman po.

Birds of the same feather talaga.

Bestie baka naman 🥴

Arkin:

HAHAHAHAH tangina mo Kalista

Kalista:

It's Patricia.

Kendrix:

Patricia ano na next move mo napakabagal ng galawan mo

Kalista:

Kalmahan mo, Kendrix.

Kailangan kong magdahan-dahan kasi soft boy ang kalaban.

Hindi puwedeng daanin sa santong paspasan 'to.

Archer:

Ano bang plano mo?

Kalista:

Basta just wait and see.

Ano pa't naging kuya ko ang isang War Sto. Tomas, diba?

Arkin:

Gusto kong kabahan.

Archer:

Sa barkada isa si War sa pinakamakalat e

Kendrix:

Magkapatid nga HAHAHAHA

Archer:

Parang gusto kong itago si Uly sa babaeng 'to.

Kalista:

BESTIE AALAGAAN KO SIYA I SWEAR

Kendrix:

Paano kung ayaw pa rin sa 'yo? HHAAHAHAH

Kalista:

Marupok ako pero hindi naman ako tanga. Kapag nakita kong ayaw sa 'kin

Archer:

O?

Kalista:

Pipikit ako HAHAHAHA

Arkin:

Tanginaka HAHAHAHAHHA

Kalista:

Susuka pero 'di susuko, motto ng mga Sto. Tomas HAHAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon