99

7.2K 337 137
                  

1-24

1:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas
34 mins ago • Custom

Coffee with my bb

Coffee with my bb

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂👍🏻 4

Arkin Samson: Siguro naka-hide 'to kay War HAHAHAHAHAHAHAHA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: HAYAAN MO NA 'KONG MAGING MASAYA

Archer Altajeros: Screenshot then send to War

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: ARCHER MOMOL KING PLS DONT

     | Arkin Samson: TANGINANG MOMOL KING HAHAHAHAHAHAA

Kendrix Llanes: Huh teka kasama niyo sina Archer?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: No kaya. Date 'to tapos may third wheeler? Ice calamba?

     | Kendrix Llanes: Awit

     | Archer Altajeros: Arkin and I are with the twins. Why?

     | Kendrix Llanes: Hahahaha 😅

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon