110

9.1K 443 185
                  

1-26

6:44 PM

Ulysses Guerrero shared a post
45 mins ago

Ulysses Guerrero shared a post45 mins ago

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 543 • 321 comments • 211 shares

War Sto. Tomas: Tangina HAHAHAHAHAHA SI UMBERTO BA TALAGA TO AMPOTA HAHAHAHAHA

Steele Buenavista: HAHAHAHAHA RETSAM TANGINA BAKIT HAHAHAHAHAHAHA

Kalista Julienne Sto. Tomas: HHAHAHAHAHAHA ULY +100 POINTS FOR YOU AHAHAHAHAHAH

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Pero baka ako na pala dahilan nang pagbangon mo

     | War Sto. Tomas: Pagbangon sa hukay? Bangkay yarn?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: OMG KUYA 😡😡😡

     | Ulysses Guerrero: Pasado na ba? @Kalista Julienne

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: PROUD AKO BB 🥺💙😂

-

Character list and counterpart sheet link on the comment.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon