86

7.6K 389 154
                  

1-22

7:45 AM

Kalista Julienne Sto. Tomas
45 mins ago • Public

Sakit ng ulo ko ampota sino ba nag-imbento ng klase pagkatapos ng nomi nights hindi sana masarap ulam mo

😂 4

Arkin Samson: Inom pa? HAHAHAHAHA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Next time weekend naman 😝

Ulysses Guerrero: Nakainom lang, huh?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Naparaming inom kasi 'yon retsam 🤨 Good morning, Uly!

     | War Sto. Tomas: Tingnan ko lang kung maging good pa morning mo.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Pinagsasasabi mo dyan, kuya?

     | War Sto. Tomas: Check your inbox 😊

     | Kendrix Llanes: Sinubukan ka naming pigilan, Patricia 😔

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon