13

7.7K 312 25
                  

1-10

4:54 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
3 mins ago • Public

Ako na lang. Ako na lang ulit 😭

 Ako na lang ulit 😭

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 12

Arkin Samson: HAHAHA mention mo na nga para replyan din siya @Archer Altajeros

     | Archer Altajeros: Gusto mo ba?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: HOY REALLY BA

     | Archer Altajeros: Kasi ako ayaw ko.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: SKSKSKSKKSKS tangina niyo 😭

     | Kendrix Llanes: Inggit yarn? HAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon