59

7.2K 420 210
                  

1-20

12:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas
12 mins ago • Public

Lunch with the best of the best! Congrats for a well-played match! ☺️ @Ulysses @Archer @Kendrix @Arkin @Steele

Lunch with the best of the best! Congrats for a well-played match! ☺️ @Ulysses @Archer @Kendrix @Arkin @Steele

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 4

War Sto. Tomas: O bakit may kasama kang bacteria? 🤢

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Kuya don't be rude to him. He's actually nice.

     | War Sto. Tomas: hUH SINO BA KUYA MO

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Kuya sabi nga be kind to your fellow countrymen ☺️

     | War Sto. Tomas: May point.

     | Ulysses Guerrero: That's why I'm nice to you @War

     | War Sto. Tomas: O tapos?

     | Ulysses Guerrero: Wala na, finish na.

     | War Sto. Tomas: Funny ka na niyan 😡

     | Ulysses Guerrero: Pero hindi pa rin ynnuf siguro

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: HAHAHHAAHHA

     | Steele Buenavista: HAHAHAHAHA NATUTUTO KA NA RETSAM ULY

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon