71

7.2K 350 137
                  

1-21

8888

12:45 PM

Hello, idol.

May maganda bang nangyari sa 'yo ngayon?

Good afternoon, Jhepoy.

To answer your question, I guess there's none.

Malay mo nakilala mo na future girlfriend mo. O nakasabay pumasok hehe

I'm with Steele tho?

Ok lods sabi mo eh

Kain ka na lunch.

Thanks. You, too.

Alam mo 'yong you're just doing the bare minimum pero nahuhulog pa rin ako

I'm just telling you to eat?

Ang hirap mong landiin HUHUHUHU

Then don't.

Kaso gusto kita rawr

Okay.

Okay-zoned sarap sa eyes 😍

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon