68

7.3K 393 263
                  

1-21

Ulysses Guerrero

9:10 AM

Kalista:

Hello, Uly bb!

Sorry kagigising ko lang 😔

Thank you sa pag-abot kay Kuya War n'ong wallet ko. Grabe nandon pati debit card ko.

Hanap ako nang hanap. HUHUHU sorry sa abala 😔

Will treat you next time as a thank you.

Seen, 9:13 AM

Ulysses:

You don't have to.

It's not a bother.

Glad to help.

Kalista:

Kainis nga si Kuya sana diniretso na sa bahay wallet ko.

Wala tuloy akong pamasahe mamaya papunta sa school.

Nakaalis na sina Mama 😩

Ulysses:

That's too bad.

How will you go to your school without your wallet?

Kalista:

Baka makisabay muna ako kina Archer. Sana sabay kami ng sched today 😣

Ulysses:

Gusto mo bang ihatid kita?

Kalista:

GUSTO

I MEAN

KUNG OKAY LANG SAYO????

Ulysses:

It's okay.

What time?

Kalista:

10:30!

Okay lang ba talaga!!!???

Ulysses:

Yes. It's okay, Kalista.

Kalista:

THANK YOU BB!!!!

Ulysses:

Haha no problem.

Kalista:

See you!

Ang bait mo bagay tayo

Kasi demonyo ako chor hahahahaha

Ulysses:

Haha!

Kalista:

❤️❤️❤️

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon