55

7.1K 315 30
                  

1-18

9:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas
34 mins ago • Public

Text mo na me pls

Text mo na me pls

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 3

Arkin Samson: So ilang araw 'to makakatiis? @Archer @Kendrix

     | Kendrix Llanes: 2 days? HAHAHAH

     | Archer Altajeros: I'll bet my whole stock of face mask, she's typing her message for him right now.

     | Arkin Samson: HAHAHAHAHA si Kalista 'yong babaeng mahilig sa kapeng matapang pero siya marupok HAHAHAHAH

     | Kalista Julienne Sto. Tomas:

 Tomas:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon