74

7K 313 71
                  

1-21

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Ang pag-ibig ko sa 'yo ay parang sigarilyo. Bakit pa naimbento kung sakit lang ang dulot boom

8:45 PM • 01/21/XX

3↩️  0🔁  10❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
IBUHOS NA ANG BEER SA AKING LALAMUNAN

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
UPANG MALUNOD NA ANG PUSO KONG NAHIHIRAPAN

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
BAWAT PATAK ANONG SARAP ANO BA TALAGANG MAS GUSTO KO

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
ANG BEER NA 'TO O ANG PAG-IBIG MO

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Balik ka na di na ako galit 😭

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Araw-araw may ganap parang teleserye

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Kalilimutan ko na siya!

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
True?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @arkinamo
Charot 🥲

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon