90

7.5K 361 80
                  

1-22

Twitter

War @WarPeroDiSanto

Dami daming lalaki si Umberto pa? Lol no

11:43 AM • 01/22/XX

23↩️  87🔁  121❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Maisip ko pa lang na makikita pagmumukhang 'yan araw-araw? Lol no

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Sabagay hindi naman siya gusto pabalik. Goods na rin.

|
|

Telle @Aestelletic • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Tangina mo love HAHAHAHAH

|
|

Kali @Kaligyahanmo • 2m
Replying to @Aestelletic and @WarPeroDiSanto
O ito ruler sukatin mo pake ko, War Leon Sto. Tomas 🤬

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon