66

7.3K 346 76
                  

1-21

9:04 AM

Kalista Julienne Sto. Tomas
4 mins ago • Public

Looking for bagong kuya

😂 5

War Sto. Tomas: Nagmagandang loob na nga ako at tiniis company ni Umberto para sa fucking wallet mo???

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Depungal ka

     | Aestelle Rose Mendoza: HAHAHAHHAAHA

Arkin Samson: HAHHAAHAHA @Archer @Kendrix

     | Archer Altajeros: What happened?

     | Arkin Samson: Ewan pero parang palpak na naman si Patricia HAHAHAHHAA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas:

 Tomas:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon