137

7K 324 90
                  

2-03

Twitter

War @WarPeroDiSanto

Sarap sa feeling gago makakaganti na ako HAHHAAHAHAHAHAHAHA

10:02 PM • 02/03/XX

54↩️  104🔁  175❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
HAHAHAHAHAHAHAHAHA GGWP HAHAHAHAHAHAHA

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Tagal kong hinintay 'to HAHAHAHAHAHAHAAH

|
|

Aestelle @Aestelletic • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Hahahahaha! Sabi ko sa 'yo eh 🤣

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Aestelletic
Malay ko ba, love? Tuod 'yon eh. Tinatablan pala ng pag-ibig HAHAHAHAHAHAHA

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Aestelletic
BAKIT FEELING KO AKO TOPIC NINYO

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @Aestelletic
Luh feeling ka?

|
|

Aestelle @Aestelletic • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Kaligayahanmo
HAHAHAHAHAHAAH

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon