42

7.3K 360 134
                  

1-17

Arte ka?

12:21 AM

Archer:

Tangina.

Arkin:

Ano meron? Nagkalat ba bestfriend mo? HAHAHAHA

Archer:

Hindi ko best friend 'tong luka-lukang 'to.

Tangina.

Arkin:

HAHAHAHAHA

Kendrix:

BAKIT? AYAW BA MALIGO HAHAHAHHA

Archer:

She's not here.

Arkin:

Huh? Akala ko ba may sleepover kayo HAHAHAHAHA

Archer:

Bigla raw siyang tinawagan ng nanay niya at pinauuwi siya ASAP.

Sakto kung kailan nandito na kami sa apartment ko.

Ang gaga nagpahatid kay Uly pauwi.

I really want to pray for Uly.

Baka kung saan dalhin ni Kali.

Arkin:

HAHAHAHAHAHAHA

TANGINA KALISTA JULIENNE

STO. TOMAS KA NGA

Kendrix:

HAHAHAHAHAH

KALI TANGINA

HAHAHHAHAHA

Archer:

My God

I really want to open Kali's head and see what's inside it.

Kendrix:

Malamang picture ni Ulysses 🤣

Archer:

You know what? I think so, too.

Arkin:

HAHAHAHAHAHAHA

You know what's scary?

Kendrix:

What?

Arkin:

She's not online right now.

Archer:

I'm scared for Uly.

Kendrix:

HAHAHAHAHA

#PrayForUlysses

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon