97

7K 337 160
                  

1-23

Ulysses Guerrero

10:36 PM

Kalista:

Hi so hindi ko gates 'yong joke mo retsam baka naman puwedeng paki-explain

Gates = gets

Ulysses:

It will not be funny anymore if I'll explain it to you.

Kalista:

Oki lang take two na lang ganon

Please retsam pinagtatawanan na ako nila Archer

Bakit kasi hindi bobo friendly joke mo taena ka

Ulysses:

Minura pa ako

Kalista:

Mahal kaya kiya

*kita

Okay pack up na guys

Ulysses:

Kulit talaga.

Kalista:

Explain na kasi!!!!

Ulysses:

It's lactose.

Chemical structure, right?

Kalista:

HAHAHAHAHAHA

Absent yata ako n'ong tinuro 'yan sorry ha God bless

Ulysses:

Haha

Kalista:

Okay take two kainis grrrr

Ulysses:

Wait for it ;)

Kalista:

Tangina /humimlay

Ulysses:

Huh?

Kalista:

LA LANG BYES

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon