52

7.7K 358 212
                  

1-17

Twitter

KJ 🔒 @UlyssesMine

Una kid, ngayon naman, weird. Grabe naman this pain 😀

12:43 PM • 01/17/XX

1↩️  0🔁  0❤️


KJ @UlyssesMine • 3m
Replying to @UlyssesMine
WAIT

|
|

KJ @UlyssesMine • 3m
Replying to @UlyssesMine
Kaya ba kid kasi,,,

|
|

KJ @UlyssesMine • 3m
Replying to @UlyssesMine
Siya ang Daddy? 🥵

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @UlyssesMine
Tanginang pag-iisip 'yan

|
|

KJ @UlyssesMine • 2m
Replying to @archeraltajeros
Oo hot ka magmura pero loyal ako sa aking daddy 😋

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @UlyssesMine and @archeraltajeros
HAHAHAHAHAHA TANGINA KALISTA

|
|

KJ @UlyssesMine • 2m
Replying to @arkinamo and @archeraltajeros
Si Uly bb lang puwedeng tumawag sa 'kin ng Kalista!

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 1m
Replying to @UlyssesMine, @arkinamo and @archeraltajeros
Tapos tawag niya kay War, Sto. Tomas. May callsign na sila payag ka non?

|
|

KJ @UlyssesMine • 1m
Replying to @kendrirogerx, @arkinamo and @archeraltajeros
May callsign na rin naman kami!

|
|

Archer @archeraltajeros • 1m
Replying to @UlyssesMine, @kendrirogerx and @archeraltajeros
Ano, Jhepoy? Haha

|
|

KJ @UlyssesMine • 1m
Replying to @archeraltajeros, @archeraltajeros and @kendrirogerx
ANG IMPORTANTE UNIQUE!!!!

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon