69

7.2K 358 71
                  

1-21

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Patricia winning in life 👌🏻

9:15 AM • 01/21/XX

2↩️  0🔁  3❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Sino gustong um-attend sa palibreng seminar ni Patricia? #HowToGetYourGuyIn10Ways

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Bilis mag-bounce back ah

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @arkinamo
Mahilig kasi ako sa ball

|
|

Archer @archeraltajeros • 3m
Replying to @Kaligayahanmo and @arkinamo
Tanginang ball. Sunduin daw kita sabi ni War?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @archeraltajeros and @arkinamo
No need, bestie. I can manage 🥴

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @arkinamo
God what did you do???

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @archeraltajeros and @arkinamo
#BakaStoTomasYarn

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @archeraltajeros
HAHAHAHHAA PATRICIA TAMA NA TANGINAKA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon