91

7.2K 394 207
                  

1-22

Ulysses Guerrero

3:45 PM

Kalista:

Naniniwala ka bang bilog ang mundo?

Ulysses:

Yes. It was proven scientifically and there are different theories about it to prove that the Earth is in fact round and not flat like what some believers are saying.

Kalista:

Isa pang evidence

Kasi kahit tumakbo ako palayo sa 'yo, sa 'yo pa rin ako patungo ❤️

Ulysses:

And I thought you're serious, Kalista.

Kalista:

HAHAHAHAHA Sorry na, retsam 🤧

Gawa mo, ssob?

Ulysses:

Waiting for our practice to start.

Kalista:

May laban ba kayo bukas?

Ulysses:

It's on Sunday.

Against War's team.

Kalista:

Support kita!

Ulysses:

Not your brother?

Kalista:

May Aestelle naman na siya eh 🤣

Kaya iyo na ako 🥴

Ulysses:

Kulit mo.

Kalista:

Luh dyan nagsisimula 'yan 😳

Ulysses:

Alin?

Kalista:

Pagkahulog ayeeee

Ulysses:

Haha I thought we're friends.

Kalista:

Bawal ba frieds to lovers

Ulysses:

Fried?

Kalista:

Fried chicken bawal ba ma-typo gahd

Ulysses:

Haha.

Kalista:

That haha

That darn haha

That darn haha that started my fall chor

Anong oras tapos ng practice mo?

Ulysses:

Maybe around 8pm.

Kalista:

Gabi na pala!

Ulysses:

Why?

Kalista:

Libre sana kita coffee para sign na friends na tayo!

Ulysses:

You don't have to.

Kalista:

Gusto ko kasi makasama ka 🥴

Ulysses:

Kalista.

Kalista:

HAHAHAAHAHAHAHAH

AS A FRIEND KASI 'YON

Sa Sunday! Lunch?

Ulysses:

Okay.

Kalista:

Nice.

It's a date.

Ulysses:

Friendly date?

Kalista:

Na may halong malisya HAHAAHAHAH

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon