11

7.8K 339 66
                  

1-10

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Mapapasabak ako sa englishan rold pero ang cute 🤣 good thing I have Archer as a friend kaya hasa na English skills ko. Thank you, Archer. Ikaw talaga ang tulay ✨❤️

11:10 AM • 01/10/XX

3↩️  2🔁  9❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Aba ano 'yan???

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
TELLE KUHANIN MO NGA TONG BOYFRIEND MO @Aestelletic

|
|

Aestelle @Aestelletic • 3m
Replying to @Kaligayahanmo and @WarPeroDiSanto
Love nagkakalat ka na naman 🤣

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Aestelletic and @Kaligayahanmo
Kapag talaga nalaman kong may boyfriend ka

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Aestelletic
OMG why are you so paranoid ba at bakit ginagaya mo ako sa 'yo na malandi??? Acads 'to okay!


Archer @archeraltajeros • 1m
Replying to @Kaligayahanmo
Acads? Sure. Whatever makes you sleep at night, Kali.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 1m
Replying to @archeraltajeros
Hi, bestie 🥴❤️

|
|

Archer @archeraltajeros • 1m
Replying to @Kaligayahanmo
No.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 45s
Replying to @archeraltajeros
WALA PA NGA???

|
|

Archer @archeraltajeros • 2s
Replying to @Kaligayahanmo
Still a no.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon