17

7.5K 331 71
                  

1-11

12:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
34 mins ago • Public

Ako na bubuhat sa convo natin 🥴

Ako na bubuhat sa convo natin 🥴

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 5

Archer Altajeros: @War Sto. Tomas

     | War Sto. Tomas: HUH

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Kuya walang meaning. If ever lang naman ganon 😅 Saka wala pa sa isip ko 'yang boyfriend boyfriend na 'yan 🤢

     | Archer Altajeros: Oh really?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Hot naman papi Archer birds of the same feather talaga kayo 🤣

     | War Sto. Tomas: Hindi ka naman wrong. Kaya nga barkada kami niyang si Archer.

     | Arkin Samson: HAHAHAHA Kaso ibang bird tinutukoy niya HAHAHAA

     | War Sto. Tomas: HUH

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Epal k???

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon