63

7.5K 378 183
                  

1-20

Ulysses Guerrero

7:15 PM

Ulysses:

Good evening, Kalista.

It's never a bother taking you and the rest of the guys home.

And of course, you can call me whatever you want to.

Kalista:

Sige Uly bb

Ulysses:

What?

Kalista:

Short for best boy kasi 'yon hahaha

Ano kasi ang perfect mo tapos ang galing mong maglaro ng volleyball Ulysses Best Boy Guerrero kaya Uly bb hehehe

Ulysses:

Oh. I see.

Thanks for the compliment.

Kalista:

Deserve mo naman 'yon!

Sobrang nakaka-wow ka panoorin maglaro.

Hindi ako nagsasawang panoorin ka aahhhh

Ulysses:

Haha.

That's nice to read.

Thanks, Kalista.

Kalista:

A knees lang ako sir

Ulysses:

It should be a knee, right?

Kalista:

Ssob kasi naman honest ibig sabihin n'on HAHAHAHA

Ulysses:

Oh wala kasi sa cheat sheet ni Steele. Haha

Kalista:

Hahahaha ang cute mo puwede ka bang maging akin

Ulysses:

What?

Kalista:

Charoar hahahahaha

Goodnight mag-aaral pa me

Ulysses:

Study well, Kalista.

Kalista:

❤️👍🏻

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon