129

7.3K 449 248
                  

2-02

3:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
34 mins ago • Public

Ehe 👉🏻👈🏻 @Ulysses

Ehe 👉🏻👈🏻 @Ulysses

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂😡 4

Ulysses Guerrero: Who are those guys in the picture?

     | War Sto. Tomas: HHAAHAHAHAHAHAHAHAHA TAENA KA UMBERTO

     | Archer Altajeros: Haha

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: SANA 'YONG NAKASULAT PINANSIN MO BB 😭

     | Ulysses Guerrero: Oh. Sorry for that haha

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Alam mo talaga kung paano ako kunin eh no alam mong mahina ako sa haha mo 😡

     | War Sto. Tomas: Timang k b??? @Kalista Julienne

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Mana sau boang 🤣

     | Ulysses Guerrero: Cute.

     | War Sto. Tomas: Thanks

     | Ulysses Guerrero: Not you.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: TANGINA NANALO RIN SI PATRICIA LABAN KAY WAR LEON 😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon