4

8.7K 376 257
                  

1-09

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Patron Saint Margaux Aristelle pray for us 🤞🏻❤️

11:00 PM • 01/09/XX

2↩️  2🔁  4❤️


War @WarPeroDiSanto • 4m
Replying to @Kaligayahanmo
Nasaan na 'yong pinagagawa kong cake, bansot?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 4m
Replying to @WarPeroDiSanto
Bukas, Kuya! Basta 'yong hinihingi kong ticket ha!

|
|

War @WarPeroDiSanto • 4m
Replying to @Kaligayahanmo
Oo na. Gustong-gusto mo talaga akong napapanood eh

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Gustong-gustong napapanood na matalo HAHAHAHAHAHA


Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Sus baka iba gustong panoorin HAHAHAHAHA

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @arkinamo
Pota ka pinagsasabi mo???

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @arkinamo
Ano 'yan, ha, Kalista?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @arkinamo
Ewan ko ba d'yan kay Arkin mahilig sa issue 😡

|
|

Arkin @arkinamo • 1m
Replying to @Kaligayahanmo and @WarPeroDiSanto
Talaga ba? 🤭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon