31

7.4K 335 68
                  

1-15

Arte ka?

10:30 PM

Kalista:

ANONG IRE-REPLY KO??!

😭😭😭

Arkin:

Sabihin mo sorry kasi ilusyunada ka.

Archer:

Sabihin mo sorry kasi umasa ka.

Kendrix:

Sabihin mo sorry kasi siopao ka.

Kalista:

Wow ramdam na ramdam kong mahal niyo ako bakit ba ako nandito kung hindi naman pala kaibigan turing niyo sa 'kin 😡

Archer:

Magkapatid nga kayo ni War.

Parehas kayong madrama.

Kalista:

'Wag na 'wag mong mababanggit ang mang-aagaw na 'yon!!!

Kendrix:

MANG-AAGAW HAHAHAHAHAH

Kalista:

Isusumbong ko siya kay Telle!

Sasabihin kong nangangaliwa siya 😡

Arkin:

Tangina HAHAHAHAHAHA

Kalista:

HOY PAANO NA NGA

ANONG SASABIHIN KO SA AKING ULY BB

Archer:

Sto. Tomas pa nga haha

Kalista:

Akala mo ba madadaan mo ako sa haha mo??

Arkin:

Sabihin mo na lang typo

Archer:

Knowing Uly he'll just accept whatever explanation you'll give him.

Kalista:

Sige sige.

BRB.

Wish me luck!

Archer:

No.

Arkin:

No.

Kendrix:

No.

Kalista:

No way I'm living without you.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon