95

7.2K 408 326
                  

1-23

10:32 PM

Ulysses Guerrero shared a post
32 mins ago • Public

Ulysses Guerrero shared a post32 mins ago • Public

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 769 • 321 comments • 432 shares

Steele Buenavista: Tama ba 'tong nakikita ko????

Archer Altajeros: You shared a joke? Hacked?

Kalista Julienne Sto. Tomas: Ako lang ba hindi naka-gets,,,,,,,,,

Kalista Julienne Sto. Tomas: Bakit naman 'yong joke na pang-matalino ssob napapahiya ako 😅

     | War Sto. Tomas: O talaga, Kalista?

     | Ulysses Guerrero: I'm sorry?

     | War Sto. Tomas: Apology not accepted.

     | Ulysses Guerrero: I'm not talking to you tho.

     | War Sto. Tomas: But I'm talking to you so there

     | Tripp Grande: Pre sa GC na lang bardagol para mas madali mabasa 🤩

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon